یونسکو

شهرسوخته اولین محوطه باستان شناسی ایران در فهرست یونسکو

شهرسوخته اولین محوطه باستان شناسی ایران در فهرست یونسکو

دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰  ۰ نظر   ۱۵۷۲ بازدید

یونسکو

شهر سوخته، به ظاهر نام جدیدی است و قدمت تاریخی چندانی ندارد. بر پایه متن های موجود، سابقه این نام به اواخر قرن 19 میلادی بر می گردد. در آن زمان کلنل بیت انگلیسی از منطقه بازدید کرده و راهنمایان محلی این نام را به کار برده اند. آثار سوختگی در این شهر به وفور قابل رویت است. شهر سوخته دوبار به آتش کشیده شده است، یکبار در ابتدای مرحله رشد و بار دیگر در لحظه مرگ و انهدام آن. سند یا کتیبه ای که نام واقعی و قدیمی این شهر را مشخص کند هنوز به دست نیامده و نام شهر سوخته به دلیل آتش سوزی در دوره زمانی بین سال های 3200-2700ق م می باشد.

این شهر در حدود ۳۲۰۰ ق. م پایه گذاری و حدود ۱۸۰۰ ق. م متروک شده است. برای دوره ای حدود ۱۴۰۰ سال، زندگی در این جا جریان داشته است. چهار دوره استقرار در شهر سوخته شناخته شده اند که به يازده مرحله ي طبقه فرهنگي تقسيم شده اند چهار دوره اصلي عبارتند از دوره يکم ( 3200 -2800 پ . م) دوره دوم ( 2800 -2500 پ م ) دوره سوم ( 2500 -2200 پ م ) ودوره چهارم (2200-1900 پ م ) شهر سوخته طي دوره يکم پايه گذاري شده ودر دوره دوم به اوج شکوفائي خود رسيده واز دوره سوم دوران اضمحلال آن آغاز شده ودر پايان دوره چهارم از بين رفته است.

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image